Slanje popunjenog zahtjeva

Prijava na sistem

Poštovani korisnici,

dobrodošli na web portal na kome možete pregledati mapiranu elektronsku komunikacionu infrastrukturu operatora elektronskih komunikacija. Podacima o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi operatora možete pristupiti prijavljivanjem:
Korisničko ime: korisnik Lozinka: korisnik
Zahtjev za kreiranje/ukidanje korisničkih naloga možete preuzeti ovdje.
Detalji u vezi korisničkih pristupa kao i procedura za otvaranje korisničkog pristupa nalaze se u UPUTSTVU koje možete preuzeti ovdje.
Strukturu shapefile datoteka za dostavu podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i uputstvo za korišćenje georeferencirane baze podataka možete preuzeti na sljedećim linkovima:
  • Shp datoteke mozete preuzeti ovdje.
  • Uputstvo za korišćenje geoportala možete preuzeti ovdje.
Napomena: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila bazu elektronske komunikacione infrastrukture na osnovu podatka koje su dostavili operatori vlasnici elektronske komunikacione infrastrukture.