Poštovani korisnici,

dobrodošli na web portal na kome možete pregledati mapiranu elektronsku komunikacionu infrastrukturu operatora elektronskih komunikacija. Podacima o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi operatora možete pristupiti prijavljivanjem:

Korisničko ime: korisnik
Lozinka: korisnik

Detalji u vezi korisničkih pristupa kao i procedura za otvaranje korisničkog pristupa nalaze se u UPUTSTVU koje možete preuzeti ovdje.

Strukturu shapefile datoteka za dostavu podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i uputstvo za korišćenje georeferencirane baze podataka možete preuzeti na sledećim linkovima:
  • Shp datoteke mozete preuzeti ovdje
  • Uputstvo za korišćenje georeferencirane baze podataka možete preuzeti ovdje


Napomena: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila bazu elektronske komunikacione infrastrukture na osnovu podatka koje su dostavili operatori vlasnici elektronske komunikacione infrastrukture.